בן האש ובת המים מקדש בלב היער


מוכנים לאתגר מעט את החשיבה שלכם? האצבעות שלכם מספיק מיומנות ומוכנות לאתגר אמיתי? המשחק בן האש ובת המים מקדש בלב היער זה המשחק עבורכם! המשחק מבית היוצר של אוסלו אלבט יוצר המשחק, הפיק את הגרפיקה המדהימה, וזה שהגה את הקונספט המאתגר והמסקרן שבמשחק. נכון לכתיבת שורות אלו למשחק ישנם שלושה חלקים בהמשכים. המשחק הראשון יצא לרשת הוירטואלית בשנת 2009 ומאז ועד היום ולבטח גם בעתיד הקרוב וכן הרחוק יותר, יהיה שם דבר ובעל פופולאריות רבה בקרב שחקנים רבים מכל רחבי העולם. המשחק בן האש ובת המים מקדש בלב היער מתאים לטווח גילאים רחב מאוד מילדים שכבר בעלי מיומנויות זעירות ועד אנשים בוגרים. במשחק שתי אפשרויות לשחקנים, האחת משחק אישי אשר בו השחקן מפעיל את שתי הדמויות, והשניה, משחק זוגי שניתן לשחק חבר נגד חבר.

מקדש בלב היער עם בן האש ובת המים
במשחק בן האש ובת המים שתי דמויות שעל מנת לעבור ולסיים כל שלב ושלב במשחק על השחקנים לשתף פעולה ולהעביר את שתי הדמויות את כל המכשולים הנמצאים בתחום מקדש בלב היער רק ביחד יוכלו הם לעבור שלבים במשחק ולבסוף לנצח אותו. המשחק מספק לגולשים ומראה להם את החשיבות והתרומה של שיתוף פעולה הדדי, לולא יסייעו הדמויות אחד לשניה לא יוכלו לעבור את המכשולים בהצלחה. בן האש ובת המים כשמם כן הם, בן שהוא דמות בצבע האש ובת שהיא דמות בצבע המים, את המקדש בלב היער כאמור יוכלו לצלוח רק עם שיתוף פעולה וערה הדדית במעבר של המכשולים שבאים בדרכם. בן האש ובת המים הוא משחק מלא באתגר כמעט אין סופי. אם אחת מהדמויות נפסלת נגמר המשחק, מקדש בלב היער רווי במכשולים עבור שתי הדמויות, ובכדי להצליח בכל שלב על שתי הדמויות לעבור את כל המכשולים ללא פגע.

בן האש ובת המים המכשולים בתוך מקדש בלב היער
אחת הסיבות לכך שהמשחק בן האש ובת המים הוא כה פופולארי ומצליח בכל רחבי העולם, בקרב שחקנים בגילאים שונים ורבים, היא האתגר ומגוון המכשולים שיש לעבור בתוך מקדש בלב היער הצבעוני והאפל מצד שני. המכשולים המרכזיים הם בריכות האש ובריכות המים. לכאורה מכשולים פשוטים אך גם אותם יש לעבור בהצלחה. בן האש ובת המים לכל אחד מהשניים בריכה המתאימה לו. לבן האש אסור להיכנס לבריכה של בת המים, ולהיפך, לבת המים אסור להיכנס לבריכת האש. אש ומים לא הולכים ביחד, ובמשחק אנו רואים זאת בבירור. מכשולים נוספים שנפגוש בתוך מקדש בלב היער יהיו עלייה במעליות שונות, חציית גשרים, טיפוס על סולמות, קפיצות מעל בורות ועוד מגוון אתגרים והרפתקאות. ברגע שהזוג בן האש ובת המים עברו בהצלחה את כל המכשולים, הגיעו לסוף המסלול, הם יכולים לפתוח דלת שתעביר אותם למסלול אתגרים חדש בתוך מקדש בלב היער מסלול חדש. ככל שהשלבים עולים כך הם גם קשים יותר ומאתגרים יותר מקודמיהם.